काठमाडौ । आगामी वैशाख ७ देखि ११ सम्म दोस्रो चरणमा खोप लगाइने भएको छ । स्वास्थ्य कार्यालयले अघिल्लो डोज खोप लगाएको दिनको आधारमा दोस्रो डोज खोप लगाउने दिन तोकेको हो । गत माघ १४ देखि फागुन १० सम्म पहिलो डोज खोप लगाएकाहरूले आगामी वैशाख ७ देखि ११ सम्म दोस्रो डोज लगाउन सक्ने छन ।
माघ १४, १५, १६, १७, २६, २७, २८ र २९ गते खोप लगाउनेहरूले वैशाख ७ गते लगाउनु पर्नेछ। त्यस्तै माघ १८, १९, २०, २१, २२ र फागुन २ गते खोप लगाउनेले वैशाख ८ गते लगाउनु पर्नेछ । माघ २३ गते र फागुन ३, ४, ५ गते खोप लगाएकाले ९ गते खोप लगाउन पाउने छन ।