बसन्तरीतु सगै सुन्दर शुक्लाफाँटामा विभिन्न किसिमका फुलहरु फुल्न थालेका छन ।पर्यटकहरुका लागि आकर्षकको रुपमा रहेको शुक्लाफाँटामा विभन्न किसिमका फुलहरुले सौन्र्दय झन बढाएको छ । सबै तस्वीरहरु दिपा उपाध्याय